mandag 14. mai 2012


                                           Engler .......


finnes i de fleste kulturer og relgioner...

det greske ordet angelos (gresk: ἄγγελος) betyr sendebud

og noen mener at:

 "Englene støtter opp om alt som er godt for oss".
Det er kanskje derfor engler er blitt så populære i vår tid.
Fordi vi noen ganger trenger hjep til å ta imot det som er best for oss.
Den travle verden vi lever i ,gjør det vanskelig for mange av oss å  være i oss selv.
Og hvordan skal vi kunne ta imot det beste for oss selv,
om vi ikke kan være i ro i kropp og sjel og kjenne hva som er bra for meg?
Det er på tide med ro og ettertanke for å komme inn til kjernen i deg.
Bare du vet veien og svaret, men hjelpen er der når du søker den.
Be om hjelp, når du trenger det!

                             Bilde med fadervår

Fader vår
Fader vår, du som er i himmelen!
La ditt navn holdes hellig.
La ditt rike komme.
La din vilje skje på jorden som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere.
Led oss ikke inn i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt, og makten og æren i evighet.
Amen

Frans av Assisis bønn.

Herre, gjør meg til et redskap for din fred.

Hjelp meg å spre kjærlighet der hatet hersker,

tro der tvilen råder,

håp hvor det er angst og nød.

Hjelp meg å bringe forlatelse der urett er begått,

å skape enighet der det er strid,

å spre lys der det er mørke,

å bringe glede der sorgen tynger.

Mester, hjelp meg å søke -

ikke så mye å bli trøstet som å trøste,

ikke så mye å bli forstått som å forstå,

ikke så mye å bli elsket som å elske.

For det er ved å gi at vi får,

ved å tilgi at vi selv får tilgivelse,

ved å miste livet vi finner det.

Det er ved å dø at vi oppstår til evig liv.

Vi er omgitt av engler hele tiden.
De opptrer som oftest i det skjulte, men noen
ganger kan du oppleve dem som lys levende i ditt liv.
Ta imot dagen og livet og vit at du er spesiell og ivaretatt.
Gi av din kjærlighet til andre og du vil få titalls igjen.
Det koster så lite å vise noen at du er glad i dem og bryr deg.
Vær til stede og ta imot.
Når du er klar til å ta imot kan undre skje.
Ta i mot den kjærligheten som omgir deg akkurat nå. 

Peace and Love


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar